Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020   Cod SMIS 130979

SKILLS DEVELOPER -Dezvoltarea, Eficientizarea si Valorizarea Experientelor de Lucru prin Oportunitatile oferite de Practica, Evaluare si Responsabilizare antreprenoriala

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 –2020

Axa prioritara 6: Educatie si competente

Componenta 1: Stagii de practica pentru elevi – Regiuni mai putin dezvoltate

Numarul de identificare al contractului: POCU/633/6/14

Cod SMIS: 130979

Titlul proiectului: “SKILLS DEVELOPER - DEZVOLTAREA, EFICIENTIZAREA SI VALORIZAREA EXPERIENTELOR DE LUCRU PRIN OPORTUNITATILE OFERITE DE PRACTICA, EVALUARE SI RESPONSABILIZARE ANTREPRENORIALA”

Beneficiar: Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefanescu” Iasi

 

 

          Proiectul creeaza oportunitati de stimulare a ocuparii tinerilor prin cresterea numarului de absolventi de invatamant secundar si tertiar non-universitar care isi gasescun loc de munca si participarea la programe de invatare la locul de munca al elevilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar cu accent pe sectoarele economice.

          In acest sens se va realiza facilitarea accesului pe piata muncii pentru 181 de elevi din invatamantul preuniversitar din judetul Iasi, prin derularea de activitati  de invatare aferente stagiilor de practica, consilierii si orientarii profesionale, inregistrarii si dezvoltariiunor firme de exercitiu, alte activitatide sprijin a sistemului de invatare la locul de munca.

          Activitatile proiectului vizeaza adaptarea programelor de practica la nevoile angajatorilor si cresterea sanselor de angajare a tinerilor.

          Ele contribuie la accelerarea reformelor in educatie, prin semnarea de parteneriate intre unitatea de invatamant si firme, pentru stagii de practica pentru 181 elevi, burse de practica, infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu, cresterea ratei de angajare a membrilor grupului tinta.

          In cadrul proiectului sunt propuse masuri de strategie -oferirea de consiliere si orientare in cariera pentru un numar de 181elevi dintre care 20 din mediul rural, pentru sectoarele de activitate: Turism si ecoturism si Tehnologia informatiei si comunicatiilor.

          Activitati, precum acordarea de burse pentru stagii de practica si concursuri profesionale vor reduce rata abandonului scolar.

          Solutiile propuse prin intermediul prezentului proiect raspund nevoilor identificate ale grupului tinta, sintetizate astfel:

- elaborarea parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii si partenerii de practicaca ”raspuns la nevoia de parteneriate de practica cu noi agenti economici, rezultata din analiza privind principalele probleme aparute la efectuarea stagiilor - la nivelul unitatii de invatamant probleme legate de identificarea partenerilor de practica”;

- realizarea stagiilor de practica in domeniile enumerate, raspunde nevoii de competente practice care sa corespunda cerintelor pietei.

          Prezentul proiect propune actiuni specifice pentru identificarea si rezolvarea nevoilor educationale si de adaptabilitate pe piata muncii pentru elevii din grupul tinta, ca urmare a faptului ca Romania se confrunta cu un deficit de personal calificat.

          Analiza proprie de nevoi arata o discrepanta mare intre felul cum percep angajatorii pe tinerii absolventi si cum se autopercep acestia. Consilierea profesionala, dar si intalnirile cu angajatorii ar trebui sa reduca din aceste diferente si sa ii pregateasca pe elevi pentru a intra pe piata muncii cu o imagine reala despre obligatiile si drepturile angajatului.

          S-au identificat factorii care conduc la cresterea somajului in randul tinerilor:

- parasirea timpurie a scolii;

- lipsa competentelor relevante si a experientei profesionale;

- posibilitati limitate de formare;

- programe inadecvate in domeniul pietei forteide munca.

          Neconcordanta intre calificarile tinerilor si abilitatile cerute de angajatori genereaza cresterea somajului in randul tinerilor. Aceasta se refera atat la abilitatile tehnice si profesionale, precum si la abilitatile generice de tipul competente transferabile: capacitatea de a-si organiza propria munca si procesul de invatare, abilitatile cognitive, de comunicare si aptitudini organizatorice.

          Distributia persoanelor din grupul tinta vizat de catre proiect este urmatoarea: 181 elevi ai Colegiului Tehnic ”Ioan C. Stefanescu” Iasi, de la urmatoarele calificari profesionale: Tehnician operator tehnica de calcul, Tehnician in gastronomie si Tehnician in hotelarie.

          Din cei 181 de elevi, 20 provin din mediul rural.

 

 

   ________________________